Jurist och problemlösare
Advokat Monica Hedman är en erfaren jurist med mer än 25 års branscherfarenhet. Till henne kommer klienter som behöver hjälp och rådgivning i juridiska spörsmål som ryms inom begreppet humanjuridik. Det kan handla om allt från asylsökande flyktingbarn till bodelningar, vårdnadsfrågor, familjerätt, arvsfrågor och brottmål.
– Det roligaste är alla möten med människor, att verkligen kunna göra skillnad samt att hjälpa dem i situationer där de känner sig hjälplösa, säger Monica.
Monica började sin karriär genom att arbeta som biträdande jurist på en advokatbyrå under slutet av åttiotalet. Sin egen byrå startade hon 1990 i samband med att hennes tidigare arbetsgivare bestämt sig för att flytta från Lycksele. Sedan dess har hon byggt sig ett namn i Lycksele.

Den huvudsakliga verksamheten är att företräda privatpersoner som behöver hjälp i juridiska frågor. Hennes kompetens spänner över flera områden, däribland familjrätt, bl a vårdnadsfrågor, bodelningar, arvsfrågor, som brottsmål och skadeståndsrätt.

Hon är också Notarius Publicus, ett uppdrag som innebär att hon bland annat hjälper till att verifiera handlingar och bevittnar namnteckningar.
–Det är en service som jag utför åt allmänheten. Det är länsstyrelsen i varje län som utser Notarius Publicus. I Västerbotten finns tre Notarius Publicus, Lycksele, Umeå och Skellefteå.

Genom att hela tiden hålla sig á jour med lagändringar och genom fortbildning kan hennes klienter vara säkra på att alltid få bästa tänkbara hjälp. Men Monicas främsta förtjänster ligger kanske i hennes långa erfarenhet i kombination med hennes engagemang och hennes goda förmåga att hjälpa personer i svåra situationer.
- Min ambition och drivkraft är att hela tiden finna lösningar på mina klienters problem, avslutar Monica.

Advokat Monica Hedman

Bransch:
Advokat

Telefon: 0950 – 105 70
Fax: 0950 – 133 88


Email:
info@advokathedman.se

Hemsida:
www.advokathedman.se

Adress:
Advokat Monica Hedman
Torget 3
92131 Lycksele

| 13 SENASTE FÖRETAGEN